Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum październik-grudzień-2013

150. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Drukuj
1 2 3

Dnia 15 września 2013 roku pod dębem w Lesie Mroczkowskim – symbolicznym miejscu straceń powstańców - zebrali się mieszkańcy gmin: Wiśniew, Łuków i Domanice, którzy swoją postawą patriotyczną i modlitwą uczcili pamięć bohaterów narodowych „Dzięki którym dzisiaj możemy być Polakami”. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Zespołu Oświatowego w Śmiarach.

Już po raz trzeci mieszkańcy gminy: Wiśniew, Domanice i Łuków uczcili poległych uczestników powstania styczniowego. W tym roku uroczystości te zbiegły się ze 150. rocznicą tych wydarzeń.

Uroczystą Mszę św. poprzedziło wystąpienie honorowego patrona uroczystości Krzysztofa Tchórzewskiego – posła na Sejm RP. W swojej mowie podkreślił znaczenie podtrzymywania tradycji narodowej oraz intencji dzięki którym gromadzimy się w modlitwie za poległych, co niewątpliwie jest świadectwem naszej tożsamości narodowej.

W czasie Mszy św., sprawowanej pod przewodnictwem ks. seniora Aleksandra Kucharczyka, homilię wygłosił ks. prałat dr Kazimierz Niemirka, który przypomniał zgromadzonym o zasługach powstańców z naszego terenu, o ich poświęcaniu dla ojczyzny i narodu, o ich wyjątkowości i silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, a także o motywacji do naśladowania tej pięknej postawy patriotycznej. - Musimy budować społeczeństwo obywatelskie świadome, które wie czego chce, do czego dąży i jaki cel temu przyświeca. Potrzeba nam abyśmy szli dobrą drogą, patriotyczną drogą, taką drogą , która wg ewangelii prowadzi do umiłowania Ojca i do umiłowania Ojczyzny – mówił ks. prałat.

Swoją posługą kapłańską w czasie nabożeństwa służyli również: proboszcz parafii Śmiary – ks. Sławomir Groszek, proboszcz parafii Domanice – ks. kan. Jerzy Grochowski oraz ks. Adam Krasuski - proboszcz parafii Gręzówka.

Po Mszy św. głos zabrał wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, który wygłosił referat na temat „Powstanie styczniowe na Podlasiu”. Powiedział m.in. - Powstanie styczniowe było największym z powstań polskich XIX wieku. Było to powstanie, w którym dziesiątki tysięcy poległo lub zostało straconych; powstanie, które spowodowało, że tysiące ludzi zostało zesłanych na Sybir; powstanie, które przekreśliło trzymanie „Polski w niewoli rękoma Polaków” i wreszcie powstanie, które doprowadziło do scementowania antyzaborczej postawy wśród Polaków, która po wielu latach przyniosła upragniony efekt w postaci odzyskania niepodległości.

Następnie przedstawiciele gości oraz organizatorów złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych powstańców.

Na zakończenie uroczystości wójt gminy Łuków – Mariusz Osiak w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich na grochówkę przygotowaną przez KGW w Gręzówce.

Organizatorami tegorocznych uroczystości byli:
Poseł na Sejm RP – Krzysztof Tchórzewski, proboszcz parafii Śmiary – ks. Sławomir Groszek, wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Łuków – Mariusz Osiak oraz Julian Jastrzębski z Plut i Jerzy Soczewka z Trzcińca.

Fragment homilii ks. prałata dra K. Niemirki
 
 
Fragment wystąpienia ks. A. Kucharczyka
 
Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 3
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty