Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

MINIONE EDYCJE

XIII Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych "Pod Siedlcami w Wiśniewie" i Nagroda Wójta Gminy Wiśniew dla Zespołu Ludowego "Wiśniewiacy" im. Zbigniewa Myrchy

Drukuj
1 2 3

W niedzielę 4 sierpnia 2019 r. na Skwerze 600-lecia w Wiśniewie już po raz XIII odbył się Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”. Tegoroczną edycję Festiwalu wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Patronat nad Festiwalem - od jego powstania - sprawuje Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie” to prezentacja najlepszych kapel ludowych z naszego regionu. W niedzielne popołudnie miłośnicy folkloru Mazowsza i Podlasia mieli okazję przeżyć prawdziwą ucztę dla ducha.
Festiwal zapoczątkowany w 2006 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, to rodzaj konkursu, w którym rywalizują między sobą kapele ludowe i soliści z naszego regionu grający na tradycyjnych instrumentach, których repertuar jest zgodny z tradycjami regionu.
W tym roku na scenie zaprezentowały się kapele z Mazowsza i Lubelszczyzny:
Festiwal poprowadził Kamil Wielgórski tradycyjnie otworzył go dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Ksionek. Na początku wystąpił Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy. Po oficjalny rozpoczęciu nadszedł czas na prezentacje uczestników konkursu, w tym roku na wiśniewskiej scenie gościliśmy kapele z Mazowsza i Lubelszczyzny.

8 zespołów oraz 4 solistów zaprezentowało się przed widownią i komisją konkursową:

 • „ Kapela Janka Muzykanta” – Borki Kosy
 • Oliwia Spychel – Leśna Podlaska
 • Kazimierz Domański (Kapela VENUS) - Łuków
 • Ryszard Boruc – Domanice Kolonie
 • Ryszard Czupryna z rekwizytami Ryżki k. Łukowa
 • Szwagr „BAND” Łuków
 • Kapela Folkowa BOCIANISKO -Garwolin
 • Zespół FORTE - Łuków
 • Duet Kapela Tomka – Krzywda k. Łukowa
 • ZORZA - Łuków
 • Kapela Ludowa MROCZKOWIACY – Jeleniec k. Łukowa
 • EKO – Urle – Urle powiat wołomiński

Przed ogłoszeniem wyników konkursu Ewa Wiśniewska Sekretarz Gminy oraz Józef Orzyłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew oraz Paweł Ksionek w imieniu wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka wręczyli Nagrodę Wójta Gminy Wiśniew za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ta specjalna nagroda została przyznana Zespołowi Ludowemu „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy Od 2018 roku wójt gminy Wiśniew corocznie przyznaje nagrodę w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy Wiśniew, posiadających osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Wiśniew z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 2. radnych Rady Gminy Wiśniew,
 3. zainteresowanych artystów lub twórców, a w przypadku osoby małoletniej – jej rodziców lub prawnych opiekunów,
 4. instytucji i podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
 5. 15 mieszkańców gminy Wiśniew.

Zespół Ludowy „WIŚNIEWIACY” im. Zbigniewa Myrchy działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Wiśniewie, gdzie został reaktywowany po kilkuletniej przerwie na jesieni 2003 roku. Historia powstania zespołu sięga lat przedwojennych. W swej działalności zespół pielęgnuje i utrwala tradycje ludowe poprzez śpiewanie pieśni ludowych o różnej tematyce z Podlasia Południowego i Wschodniego oraz Mazowsza. Hymnem zespołu i gminy Wiśniew jest „Polka Wiśniewska”, której autorem opracowania jest akompaniator zespołu Pan Stanisław Wróblewski. Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy często występuje na różnego rodzaju imprezach na terenie gminy Wiśniew jak i poza jej granicami - festiwale, spotkania, przeglądy oraz festyny, uzyskując uznanie publiczności, nagrody i wyróżnienia.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Michał Hołownia – przewodniczący,
 • Stanisław Wróblewski – członek,
 • Dariusz Różalski – członek,

dokonała oceny wg następujących kryteriów:

- Propagowanie tradycyjnego i autentycznego muzykowania ludowego w formie zespołowej oraz popularyzacja tej tradycji w społeczeństwie,
- Ochrona przed zapomnieniem dawnych melodii ludowych charakterystycznych dla regionu Mazowsza i Podlasia
- Prezentacja tradycyjnego grania ludowego.

Po długich obradach postanowiła przyznać następujące miejsca: 

W kategorii zespół:
 1. Grand Prix Festiwalu - Zespół FORTE - Łuków
 2. miejsce – Kapela Ludowa MROCZKOWIACY – Jeleniec koło Łukowa
 3. miejsce – Kapela Folkowa BOCIANISKO - Garwolin

WYRÓŻNIENIE – EKO – URLE - Urle

W kategorii solista:

 1. miejsce – Oliwia Spychel – Leśna Podlaska
 2. miejsce – Ryszard Boruc – Domanice Kolonie
 • WYRÓŻNIENIE – Ryszard Czupryna – Ryżki koło Łukowa
 • WYRÓŻNIENIE – Kazimierz Domański – Łuków

Dodatkowo w tegorocznej edycji konkursu publiczność miała okazje wybrać swojego faworyta. Nagrodę Publiczności ufundowaną przez panią Teresę Zając – sklep spożywczy SZARACZEK w Wiśniewie zdobył Szwagr „BAND” z  Łukowa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplomy, które wręczyli: Ewa Wiśniewska Sekretarz Gminy, Paweł Ksionek dyrektor GOK  oraz Jury.
W trakcie obrad komisji konkursowej na scenie wystąpił gość specjalny Michał Sawicki śpiewający akordeonista z synem.
Na zakończenie Festiwalu zaprezentował się Zespół „Góralska Hora”. Folkowa Kapela ze Szczyrku.

Sponsorami XIII Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych byli:

Wiesław Księżopolski – „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSIĘŻOPOLSKI” – Wiśniew,
Teresa Zając i Agnieszka Bożek – Sklep „SZARACZEK” – Wiśniew,
Grzegorz Dybciak - AGRO-TOP,
Krzysztof Borkowski – Zakład Mięsny Mościbrody,
Anna Staręga sprzedaż warzyw i owoców Wiśniew-Kolonia,
OSP Gostchorz zabezpieczenie imprezy, bezpieczeństwo.
 

Patronami medialnymi festiwalu byli: 

Gminne Wieści, TV WSCHÓD, Katolickie Radio Podlasie,Radio Dla Ciebie, Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, Podlasie24.pl, Życie Siedleckie.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty