Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

V zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew VIII kadencji

Drukuj
1 2 3
fot. UG
fot. UG

28 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew VIII kadencji.

Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew, Elżbieta Wysokińska odczytała protokół z posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew. W kolejnym punkcie posiedzenia wójt gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, a następnie prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej Hubert Pasiak przedstawił zebranym ofertę współpracy z samorządem i organizacjami pozarządowymi. Zachęcił mieszkańców gminy Wiśniew do udziału w organizowanych bezpłatnych szkoleniach komputerowych „Ja w Internecie”. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. nr. 17 oraz w biurze LGD Siedlce.

Podczas V sesji Rada Gminy Wiśniew podjęła uchwały w sprawie:

  • upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Okniny-Podzdrój,
  • przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiśniew na 2019 rok,
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew na 2019 rok,
  • zarządzenia wyborów do organów sołectw gminy Wiśniew,
  • określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiśniew,
  • nabycia nieruchomości na mienie gminne w obrębie geodezyjnym Stok Wiśniewski,
  • sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2014-2020,
  • przystąpienia Gminy Wiśniew do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia rozwoju elektromobilności szansą na rozwój Gminy Wiśniew”,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2026,
  • zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok.

W kolejnym punkcie obrad Bożena Wyrębek, kierownik referatu OKZ w Urzędzie Gminy Wiśniew przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach placówkach prowadzonych przez gminę Wiśniew za 2018 rok.

Na zakończenie obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Orzyłowski przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2018 roku.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty