Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

Terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania przedszkolnego oraz do klas I Szkół Podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Drukuj
1 2 3

Wójt Gminy Wiśniew podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew.

Szczegółowe informacje zawarte są w niżej wymienionych aktach prawnych i dotyczą drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

  • Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew.
  • Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/181/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  • Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/182/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo także w każdej jednostce oświatowej Gminy Wiśniew.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty